ADHD

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

ADHD

 

ADHD is een neurobiologische stoornis, met symptomen als aandacht- en concentratieproblemen en/of hyperactiviteit. Deze stoornis begint vaak in de kindertijd, maar niet altijd. In de nieuwste versie van de DSM, het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, is aangegeven dat de diagnose ook op volwassen leeftijd gesteld kan worden, zonder dat dit al zichtbaar was in de jeugd.

ADHD

 

ADHD heeft niets te maken met bijvoorbeeld intelligentie, luiheid of boosheid. De stoornis heeft een neurobiologische oorzaak en is dus niet zonder meer te genezen. Het brein werkt anders, daarom moeten er manieren aangeleerd worden om daar mee om te gaan. Als een kind door middel van therapie heeft geleerd om met ADHD om te gaan, zijn er uiteindelijk als volwassene nauwelijks beperkingen zichtbaar.

 

Het leidende principe van de interventie is het doorbreken van de negatieve spiraal in de ontwikkeling. Daarnaast richten we ons op het verminderen van gelijktijdig optredende problemen, zoals tics en overspanningsklachten.

In overleg stellen we een behandelplan op maat op, afgestemd op jouw situatie en jouw klacht.

Heb ik AD(H)D?

Doe de test

Aandacht en concentratie
• Maak je slordige fouten in je werk? Ja Nee
• Kun je je aandacht moeilijk bij het werk houden? Ja Nee
• Dringt informatie niet goed tot je door? Ja Nee
• Heb je moeite om aanwijzingen op te volgen? Ja Nee
• Maak je taken waar je aan begint niet af? Ja Nee
• Gaan planning en organisatie je moeilijk af? Ja Nee
• Raak je regelmatig dingen kwijt? Ja Nee
• Ben je vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden? Ja Nee

Hyperactiviteit en impulsiviteit
• Kun je slecht stil zitten op een stoel? Ja Nee
• Sta je snel op als je moet blijven zitten? Ja Nee
• Voel je je rusteloos? Ja Nee
• Kun je je moeilijk ontspannen? Ja Nee
• Ben je voortdurend 'in de weer'? Ja Nee
• Praat je aan één stuk door? Ja Nee
• Ben je impulsief? Ja Nee

Klik voor ons advies op basis van jouw antwoorden

Diagnostiek bij het IGC

Kenmerkend voor ADHD is dat de symptomen zich voordoen op meerdere levensgebieden. Er moet daarom uit meerdere bronnen informatie verzameld worden. Ook kunnen er in de problematiek andere factoren meespelen. Bij het IGC kijken we daarom naar de hele persoon en naar het verhaal erachter.

Psychodiagnostiek bij kinderen

• Ontwikkelingsanamnese met minstens één ouder/verzorger.
• Vragenlijsten voor ouders, school en (afhankelijk van de leeftijd) kind.
• Intelligentieonderzoek.
• Neuropsychologisch onderzoek.
• ADHD onderzoek met EEG, zodat het verschil tussen gedrag en werking in het brein duidelijk gesteld kan worden.

Psychodiagnostiek bij volwassenen

• Interview met de volwassene.
• Interview met een naaste, indien mogelijk een ouder.
• Vragenlijsten.
• Neuropsychologisch onderzoek.
• ADHD onderzoek met EEG, zodat het verschil tussen gedrag en werking in het brein duidelijk gesteld kan worden.

Behandelingsmogelijkheden

• Voorlichting en psycho-educatie, voor alle betrokkenen: volwassenen en omgeving, ouders en kinderen.
• Onderzoek naar voedingsintolerantie. Allergieën en intoleranties dragen mogelijk in negatieve zin bij aan de klachten.
• Alternatieve medicijnen en supplementen, zoals 5HTP, Sint-Janskruid, LTO3 en omega 3. De werking van deze middelen is wetenschappelijk bewezen, ze kunnen een alternatief bieden voor methylfenidaat.
• Neurofeedback met als doel het verbeteren van de concentratie.
• Biofeedback voor het ontwikkelen van meer zelfregie en lichaamsbewustzijn.
• Cognitieve gedragstherapie: anders naar de klachten leren kijken en het ontwikkelen van copingstrategieën.
• Lichaamsgerichte psychologie om de interactie tussen hoofd en lichaam in evenwicht te brengen en zo meer zelfregie te verkrijgen. Meer zelfregie betekent meer controle en minder last van bijkomende klachten.

Maak een afspraak

Herken je de symptomen van ADHD bij jezelf of jouw kind? Wil je advies over je situatie, een diagnose of een behandeling? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.