Cognitieve gedragstherapie

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de patiënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën en herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

 

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat het niet de gebeurtenissen zélf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert om deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

 

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm, gericht op het heden en de toekomst.
Het verhaal van de patiënt staat centraal. Samen met de therapeut ga je ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer en in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

cognitieve gedragstherapie

Indicaties

  • Angststoornissen
  • Dwangstoornissen
  • Depressie
  • Als onderdeel van andere langdurige psychotherapeutische behandeltrajecten

Wil je meer weten over cognitieve gedragstherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum? Neem even contact op.

 
Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.