Neurofeedback

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

Neurofeedback

Neurofeedback is een methode om de hersenen te trainen, zodat je beter gaat functioneren. Een stabiel brein is actief, kan schakelen en zendt automatisch signalen uit. Een brein dat uit balans is, zendt te veel emotionele signalen uit. Of het zendt chaos uit waardoor bijvoorbeeld logisch denken met overzicht niet mogelijk is. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er na 10 jaar nog steeds een positief effect van neurofeedback behandelingen meetbaar is.

 

Bij het IGC wordt neurofeedback vrijwel altijd gecombineerd met biofeedback, omdat lichaam en geest één zijn en dus ook goed moeten samenwerken. Daarnaast kijkt een fysiotherapeut mee in verband met eventuele fysieke beperkingen om te kunnen trainen.

Indicaties

Als de hersenen te traag werken, kosten alledaagse handelingen veel energie. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, des te ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze stabieler en flexibeler wordt. Andere indicaties zijn:

  • chronische stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit, aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
  • ADHD/ADD, angst, burn-out, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, hersenletsel, whiplash, depressiviteit, vermoeidheid en migraine
  • instabiliteit in stemmingen, verstrooidheid of verhoogde prikkelgevoeligheid bij hoogbegaafde of hooggevoelige mensen

(Q)-EEG voormeting

Tijdens de voormeting meten we de hersenactiviteit op verschillende plekken op het hoofd. De meting wordt uitgevoerd met ogen open en ogen dicht.
Aan de hand van deze meting kunnen we bepalen of er sprake is van een disbalans in het brein. We vergelijken de kracht en verhouding van de verschillende golven. Op basis van de meting trekken we onze conclusies op gedragsniveau, daarna kunnen we de behandeling starten.

Behandelingneurofeedback IGC

Tijdens een neurofeedbacksessie zit de patiënt in een gemakkelijke stoel. De therapeut/coach plakt elektroden op het hoofd van de patiënt. De patiënt wordt gevraagd om ontspannen te zitten, het hoofd leeg te maken en zich te focussen op het computerprogramma dat getoond wordt.

Dit programma is vooraf afgestemd op de hersengolven van de cliënt. Er wordt niets toegevoegd aan de hersenen; neurofeedback gaat uit van het zelflerend vermogen van het brein. Het programma prikkelt het brein van de patiënt om een betere balans te maken, met als gevolg dat er rustiger en overzichtelijker gefocust en gewerkt kan worden.

Peak Performance Training

Neurofeedback biedt ook mogelijkheden voor mensen die graag hun focus en/of prestaties willen verbeteren (de zogenaamde peak-performance), waarbij zaken als concentratie centraal staan. Deze vorm van neurofeedback wordt veel gebruikt door (top)sporters, artiesten en managers.
Peak performance is een makkelijk te herkennen mentale toestand waarin de deelnemer gefocust en aanwezig is. Neurofeedback wordt gebruikt om deze toestand bewust en op commando te kunnen bereiken.
Concrete resultaten van peak performance zijn:

  • je bewust kunnen ontspannen
  • je beter kunnen concentreren
  • heldere gedachten
  • geen faalangst meer
  • meer gevoel van controle
  • verhoogde intuïtie
  • beter reactievermogen

Deze resultaten samen zorgen voor een verhoogd prestatieniveau.

Neurofeedback voor kinderen

Bij kinderen kunnen met neurofeedback zeer goede resultaten behaald worden, omdat hun brein nog in ontwikkeling is. Voorwaarde is wel dat ze een kwartier redelijk rustig naar een computerspelletje kunnen kijken. De minimumleeftijd ligt meestal rond zeven jaar.

 

Wil je meer weten over neurofeedback bij het Integraal Gezondheids Centrum? Neem dan contact op.
 
Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.