EMDR

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie onderdeel voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn – een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf – maar ook een andere ervaring die veel invloed op de ontwikkeling van iemands leven heeft gehad, zoals gepest worden.

 

Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ zulke diep ingrijpende ervaringen vanzelf. Bij anderen wordt het in het brein “gebrand”. Het kan gaan om beelden, geluiden, geuren, aanrakingen (elk zintuig).Het gaat om (flarden van ) herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan, spreken we van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS). Wij bij IGC kunnen de diagnose stellen en behandlen.

 

De methode

De therapeut vraagt de patiënt om aan de betreffende gebeurtenis/gevoel, geur etc. terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
De therapeut vraagt de patiënt om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimuli. Wij werken met een strak protocol om de lading van de herbeleving te verminderen. Wij gebruiken het liefst al je zintuigen; ogen, muziek, tikjes, een geur, en een snoepje; om de herinnering uit je brein los te weken en een nieuwe normale plek te geven.

Hieronder staat schematisch hoe de inbranding plaatsvindt.

De traumatische herinnering wordt ongefilterd in het langetermijngeheugen geplaatst en iedere keer letterlijk herbeleefd. De EMDR-techniek zorgt ervoor dat er alsnog een normaal proces via het kortetermijngeheugen gaat plaatsvinden.

EMDR schema

Indicaties

Met EMDR kan een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten worden behandeld. Het is altijd een onderdeel van een traumabehandeling. Alleen bij 1 malige incidenten (bv. een ongeluk gezien/ gehad) is het los inzetbaar.

 

Wil je meer weten over EMDR bij het Integraal Gezondheids Centrum? Neem dan contact op.

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.