Psychotherapie

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

Behandelproces SGGZ

Integrale aanpak specialistische geestelijke gezondheidszorg


Binnen het IGC vindt de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg plaats volgens een integrale aanpak. In het algemeen is psychotherapie gericht op het herstellen van langdurige psychische problemen. In veel gevallen zijn er naast psychische problemen echter ook problemen op andere gebieden. Bijvoorbeeld een niet optimale lichaamshouding, een verstoorde fysieke balans of een afwijkend voedingspatroon. In het behandelplan dat wij opstellen is daarom nadrukkelijk ruimte voor het tegelijk inzetten van meerdere therapieën. Op basis van nieuwe inzichten tijdens de behandeling kunnen we voorstellen om toegepaste therapieën te wijzigen.
Onze integratieve benadering is gericht op het aanpakken van de oorzaak of oorzaken van problemen. Dat gaat verder dan een ‘quick fix’ die alleen de symptomen bestrijdt.

 

In het behandelproces onderscheiden wij vier fasen.
 
1. 
Via een online intake kun je thuis in alle rust je geschiedenis invullen. Het is uiteraard ook mogelijk vragen nog niet in te vullen, maar dat later met de therapeut te doen. Deze uitvoerige intake maakt doelen beter zichtbaar en makkelijker bereikbaar.
Eerste voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goede vertrouwensband met de therapeut. De intake bestaat daarom ook altijd uit een persoonlijke kennismaking.
Afhankelijk van de diagnose(s) stellen wij een behandelingsduur voor. In een enkel geval is het niet mogelijk om vooraf vast stellen hoe lang de therapie zal duren.
 
2. 
Gedrag kan pas blijvend veranderen als iemand zijn of haar diepere onzekerheden herkent en inzicht krijgt in de reden waarom hij of zij deze in het dagelijks leven niet kan loslaten of accepteren. We richten ons daarom op het leren herkennen van deze onzekerheden.
 
3. 
Met behulp van diverse behandelmethoden onderzoeken we de innerlijke wereld van gevoelens en betekenissen en halen we verleden en heden uit elkaar.
 
4. 
Waar mogelijk betrekken we de naaste omgeving bij de behandeling.

Volwassenen

Voor volwassenen is het IGC gespecialiseerd in:

  • post-traumatische stress stoornissen (PTSS);
  • dissociatieve stoornissen;
  • ADHD;
  • hersenletsel;
  • somatisch onverklaarbare klachten.

Kinderen

Voor kinderen is het IGC gespecialiseerd in:

  • leerproblemen;
  • trauma’s;
  • ADHD;
  • omgaan met ouders met een psychiatrische stoornis;
  • omgaan met ouders die zich in een vechtscheiding bevinden.

Blended behandelingen

Wij combineren persoonlijk face-to-face contact met online behandelingen. Een deel van de diagnostiek kan online plaatsvinden.
 Vanuit onze integrale benadering kunnen we desgewenst ook andere therapieën bij de behandeling betrekken.

Wil je meer weten over psychotherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum? Neem dan contact op.
 
Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.