[columns] [span8]

Samenwerken met een integraal behandelcentrum

In samenwerking met u willen wij patiënten een zo efficiënt mogelijke zorg geven. Wij hebben 50 jaar ervaring in de ambulante revalidatie, bijvoorbeeld in de vorm van verdere zorg na opname in een revalidatiecentrum. Binnen de GGZ werken wij in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ.
Onderstaand vindt u een overzicht van welke artsen en specialisten er bij het Integraal Gezondheids Centrum werkzaam zijn. Kijk hier voor de namen van al onze medewerkers.

Kijk hier voor intercollegiaal contact met het IGC.

[/span8]
[span4]

\"verwijzers\"

[/span4][/columns]

Voor verwijzers
[columns]
[span4]

Artsen

De basisartsen van het IGC hebben een ondersteunende rol voor zowel de somatische zorg als de GGZ. Zij verrichten algemeen lichamelijk onderzoek en monitoren patiënten zodat de zorg goed gewaarborgd blijft. Zo signaleren zij problemen en kunnen ze op tijd naar u doorverwijzen of terugverwijzen.

 • Basisartsen
 • GGZ-arts
 • Psychiater voor de ernstigere problematiek

 

\"Integrale

[/span4]

[span4]

Psychologen en psychotherapeuten

 • Gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychologen
 • GZ-psychologen voor BGGZ en SGGZ
 • Psychotherapeuten en GGZ arts voor SGGZ
 • Klinisch psycholoog als hoofdbehandelaar voor de complexere problematiek
 • Vaktherapeuten voor de groepstherapie en ondersteuning van de hoofdbehandelaars

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Dissociatieve stoornissen
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen (somatisch-symptoomstoornis) en verwante stoornissen
 • Hoogbegaafdheid
 • Hersenletsel
 • ADD/ADHD

[/span4]

[span4]

Fysiotherapeuten

 • Algemeen fysiotherapeuten
 • Psychosomatisch fysiotherapeut
 • Bekkengeoriënteerde fysiotherapeut

Therapieën

 • Dry needling
 • Medical taping
 • Mulling manuele therapie
 • Bekkentherapie
 • Individuele oefentherapie
 • Bankje tot bankje loopgroep
 • Beweeggroepen

 

[/span4]

[/columns]

Scroll naar boven