De kracht van een integrale behandeling

Uitgangspunt bij de integratieve geneeskunde is dat er tussen lichaam en geest een wisselwerking is. Bij het streven naar genezing worden daarom, naast het lichaam, ook andere aspecten van de persoon betrokken.
Sinds enkele jaren zijn er in Nederland gezondheidsinstellingen gekomen waar meerdere disciplines gehuisvest zijn. Zulke instellingen werken met multidisciplinaire protocollen, die erop gericht zijn om de samenwerking tussen de diverse specialisten te verbeteren. Hierbij staat de geneeskunde voorop, en niet de mens.
Bij het IGC waar al sinds 1966 gewerkt wordt met een gecombineerde aanpak van fysieke en psychische klachten, is dat niet het geval. Het multidisciplinaire werken is bij ons ontstaan vanuit de gezamenlijke visie om de mens centraal te zetten.
Bij het oplossen van de klachten beperken wij ons niet tot één therapie, maar maken we gebruik van technieken uit alle therapieën waarmee we voor jou het beste behandelplan samenstellen. Daarbij maken we gebruik van zowel reguliere als alternatieve.
Binnen IGC ligt de nadruk niet op ziekte en bestrijding van symptomen, maar op gezondheid en welbevinden, met uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving. Wij zullen altijd zoeken naar een behandelmethode die zo min mogelijk impact op het lichaam heeft, die toxisch gezien het minst schadelijk is en die bovendien goedkoop is.
entree IGC

Een gelijkwaardige relatie

Heb je soms het gevoel dat je met je gezondheidsklachten van het kastje naar de muur gestuurd wordt? Bij het IGC zal je dat niet gebeuren. Daar sta jij centraal.
Wij vinden dat je als patiënt een eigen verantwoordelijkheid voor je behandeling en je gezondheid hebt. Je wordt dan ook actief bij de behandeling betrokken. We reiken je aan wat je kunt bijdragen aan een zo goed mogelijke balans. Zo werken we samen en in overleg aan je herstel.

CAM-protocol

Het IGC werkt verantwoord en volgt bij het toepassen van alternatieve geneeswijzen de regels van The Dutch Complementary and Alternative Medicine (CAM) Protocol. Lees meer over het CAM-protocol.

Alles op één locatie werkt beter

De artsen en therapeuten die aan het IGC verbonden zijn, werken op één locatie. Zo is er direct overleg over diagnose, behandelplan en behandelproces en kunnen resultaten snel geëvalueerd worden.
Eén locatie heeft nog meer voordelen. Binnen een consult kunnen meerdere behandelingen eenvoudig gecombineerd worden. Er is een zeer brede patiënten- en klachtenscreening en indien gewenst een gemakkelijke samenwerking met een andere therapeut of doorverwijzing naar een andere therapie.
Doordat verschillende behandelingen tegelijk of vlak achter elkaar geven worden, ondersteunen ze elkaar en is het effect groter. Wij hebben 50 jaar ervaring in het optimaal op elkaar afstemmen van therapieën.

ZorgkaartNederland

Zorgkaart Nederland

Om mensen de gelegenheid te bieden hun ervaringen met de gezondheidszorg te delen, heeft Patiëntenfederatie Nederland de website ZorgkaartNederland.nl gemaakt. Hier vind je informatie over alle wettelijk erkende zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland, met daarbij de waardering die patiënten hebben gegeven.

We nodigen je graag uit om het Integraal Gezondheids Centrum een waardering te geven. Je helpt anderen bij het vinden van de zorgaanbieder die het beste bij ze past. En lezen wij waar je tevreden over bent en wat er nog beter kan.

Doe je mee? Kijk dan op www.ZorgkaartNederland.nl.