Dementie

geplaatst in: behandelingen | 0

 

Voor een overzicht van alle behandelingen klik hier

 

Dementie
Onder dementie verstaan we een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie heeft fysieke, mentale en sociale kanten.

De fysieke kant van dementie

Dementie is feitelijk een verzamelnaam voor verschillende vormen van achteruitgang in het neurocognitief functioneren. Officieel spreken we tegenwoordig van een neurocognitieve stoornis. Er zijn meerdere vormen die onder deze naam vallen, voor het gemak gebruiken we dementie.
dementie
Uitval kan overal in de hersenen plaatsvinden, de symptomen kunnen daardoor ook verschillen. Enkele symptomen zijn:

 • vergeetachtigheid
 • niet meer op bepaalde woorden kunnen komen
 • struikelen, geen afstand in kunnen schatten
 • onverwachte stemmingswisselingen
 • verminderde interesse in sociale contacten en hobby’s
 • incontinentie
 • vermagering
 • gevoeligheid voor infecties
 • problemen met lopen
 • problemen met kauwen en slikken
 • onregelmatig slapen

De geestelijke kant van dementie

In het psychische proces van dementie worden vier fasen doorlopen. De emoties die daarmee gepaard gaan, zijn erg wisselend en afhankelijk van hoe de persoon met de ziekte omgaat. Er verandert van alles in het gedrag.

Fase 1

Er is sprake van vergeetachtigheid, maar meestal kan dat voor anderen in de omgeving nog verborgen gehouden worden. Het is voor iemand pijnlijk om de vergeetachtigheid te erkennen, omdat het onomkeerbaar is.

Fase 2

Er zijn momenten waarop iemand zich verdwaald voelt, de tijd kwijt raakt, plaatsen niet meer herkent of verhalen vergeet. Dit verlies van oriëntatie leidt er toe dat iemand zichzelf niet meer vertrouwt.

Fase 3

In deze fase gaat iemand bewegingen herhalen. Er is wel contact met de persoon te krijgen door middel van aanraking. In deze fase kan de informatie op de interventiekaart een belangrijke rol spelen (zie verder).

Fase 4

Deze fase begint vaak zes tot acht jaar na de diagnose. Mensen leven volledig in zichzelf gekeerd, er is ogenschijnlijk geen contact meer mogelijk. De interventiekaart geeft verzorgers houvast over wat iemand fijn vindt.

De sociale kant van dementie

Door de geestelijke achteruitgang raakt iemand die dementeert in een isolement. Door een veranderende persoonlijkheid en het onbegrip daarvoor bij de directe omgeving wordt het sociale systeem kleiner. Hij of zij onderneemt bovendien minder activiteiten. Minder sociale steun tast niet alleen de kwaliteit van leven aan, maar ook de mate van fysieke gezondheid.

Om tot een diagnose te komen, voeren wij de volgende testen uit:

 • Diagnostiek met behulp van neuropsychologische testen
 • Een functionele EEG
 • Motoriek testen
 • DNA onderzoek (indien gewenst)
 • Bloedonderzoek (indien gewenst)

Behandelingdementie

Dementie is een onomkeerbaar proces. Het IGC kan met verschillende behandelingen bijdragen aan het vertragen van het proces en het optimaliseren van de situatie.

 • Voeding en supplementen, ondersteund door DNA-onderzoek en bloedonderzoek
 • Braintraining en biofeedback
 • Aangepast bewegen, sporten, dansen, fysiotherapie
 • Gesprekken

Interventiekaart

Op een interventiekaart wordt genoteerd welke muziek de dementerende persoon mooi of vertrouwd vindt, welke kleren het liefst gedragen worden, welke geuren favoriet zijn, wat het favoriete eten is etc. In de latere fases van de dementie geeft dat comfort en rust.

Mantelzorgers

Wij bieden mantelzorgers een volledige fysieke en psychische ondersteuning. De kans op een burn-out is bij hen groot. Wij begeleiden ze, zodat er geen situatie ontstaat waarin ze zelf ziek worden.

 

Wil je meer weten over de behandeling van dementie bij het Integraal Gezondheids Centrum? Neem dan contact op.
 
Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.