Psychologie

Biofeedback is een therapie waarbij je bewust wordt gemaakt hoe je lichaam reageert op bijvoorbeeld stress, verdriet, angst, pijn, boosheid en spierspanning. Je leert de signalen om te zetten naar een prettigere balans.

Biofeedback begint met een psychofysiologische profieltest, die een overzicht geeft van hoe je ‘standaard’ reageert en waar je vastloopt. We meten zeven lichaamssignalen: hartslag, ademhaling, voorhoofdsspieren, schouderspieren, zweetsecretie en op twee locaties de hersengolven. Deze hangen samen met de psychische en lichamelijke toestand waarin je je bevindt.

Wij zetten de biofeedback in binnen de fysiotherapie en psychologie en gebruiken de test vanwege het goede overzicht liefst als startpunt bij alle therapieën. Biofeedback is ook een heel kindvriendelijke methode.

Indicaties

Wij zijn gespecialiseerd in bekkenproblematiek, bruxisme (tandenknarsen), tics en stress-gerelateerde lichamelijke klachten als buikklachten, hoofdpijn, nekpijn en schouderpijn. Andere indicaties zijn:biofeedback IGC

 • burn-out;
 • angst/spanning;
 • migraine;
 • aandachts- en concentratieproblemen (ADD/ADHD);
 • depressie;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • revalidatie;
 • somatisch onverklaarbare pijnklachten;
 • problemen bij kinderen.

Voor biofeedback geldt een gedeeltelijke eigen bijdrage.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over biofeedback bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de patiënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën en herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zélf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert om deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm, gericht op het heden en de toekomst.
Het verhaal van de patiënt staat centraal. Samen met de therapeut ga je ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer en in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Indicaties

cognitieve gedragstherapie

 • Angststoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Depressie
 • Als onderdeel van andere langdurige psychotherapeutische behandeltrajecten

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over cognitieve gedragstherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapieonderdeel  voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn – een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf – maar ook een andere ervaring die veel invloed op de ontwikkeling van iemands leven heeft gehad, zoals gepest worden.

Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ zulke diep ingrijpende ervaringen vanzelf. Bij anderen worden ze in het brein 'gebrand'. Het kan gaan om beelden, geluiden, geuren, aanrakingen (elk zintuig). Het gaat om (flarden van ) herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan, spreken we van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS). Wij kunnen de diagnose stellen en behandelen.

De methode

De therapeut vraagt de patiënt om aan een gebeurtenis/gevoel/geur/etc. terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
De therapeut vraagt de patiënt om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met afleidende stimuli. Wij werken met een strak protocol om de lading van de herbeleving te verminderen. Wij gebruiken het liefst alle zintuigen - ogen, muziek, tikjes, een geur, en een snoepje- om de herinnering uit je brein los te weken en een nieuwe normale plek te geven.

Hieronder staat schematisch hoe de inbranding plaatsvindt.

De traumatische herinnering wordt ongefilterd in het langetermijngeheugen geplaatst en iedere keer letterlijk herbeleefd. De EMDR-techniek zorgt ervoor dat er alsnog een normaal proces via het kortetermijngeheugen gaat plaatsvinden.

Indicaties

Met EMDR kan een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten worden behandeld. Het is altijd een onderdeel van een traumabehandeling. Alleen bij eenmalige incidenten (bv. een ongeluk gezien/ gehad) is het los inzetbaar.

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over EMDR bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Binnen de korte trajecten in de psychologie zijn er diverse zeer goede protocollen die snel werken. In een korte therapie wordt je veerkracht en zelfredzaamheid weer versterkt. Dat wat je uit balans bracht, kun je weer in normale proporties zien. Wil je liever thuis blijven, dan kun je via internet of een beeldbelgesprek een behandeling volgen. Je bent in maximaal 11 gesprekken klaar.
Uiteraard werken wij volgens de NZA-richtlijnen en gebruiken wij zoveel als mogelijk de bewezen behandelprotocollen.

Als blijkt dat je huidige klacht een dieper probleem bedekt, kun je bij ons doorstromen naar de specialistische psychologie/psychotherapie (SGGZ). Je hoeft dus niet ergens anders opnieuw te beginnen, weer je verhaal te doen en aan een andere setting te wennen.

Psychische problemen kunnen ook fysieke klachten tot gevolg hebben. In tegenstelling tot andere praktijken kunnen wij tegelijkertijd aan het herstel van die klachten werken.

Indicaties

 • ADD/ADHD
 • Angstklachten/depressie
 • Burn-out
 • Hoogbegaafdheid
 • Gezinsproblematiek
 • Bekkenbodemproblematiek
 • Aanhoudende lichamelijke klachten
 • Traumatische ervaringen

Behandelcomponenten
De huisarts meldt in zijn/haar verwijsbrief welke problemen er mogelijk zijn.
De korte GGZ heeft de volgende componenten.

 • Intake, Honos vragenlijst, behandelplan en verslaglegging
 • Face-to-face behandeling en/of
 • E-health behandeling via Karify en Questmanager

Als tijdens de intake in de korte GGZ blijkt dat er meer dan 2 uur voor diagnostiek nodig is, is er een verwijzing naar de SGGZ nodig. Dit gebeurt in overleg met je verwijzer.

Blended behandelingen
Wij combineren persoonlijk face-to-facecontact met online behandelingen. Vanuit onze integrale benadering kunnen we desgewenst ook andere therapieën bij de behandeling betrekken.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over korte GGZ bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Binnen het IGC beschouwen wij lichaam en geest als één geheel. In deze visie kunnen fysieke klachten ook uit mentale problemen ontstaan en, omgekeerd, mentale klachten uit fysieke problemen.

Als het voelen en uiten of uitspreken van emoties als verdriet, angst, woede en haat geblokkeerd is, kan iemand proberen om deze emoties te negeren en zich aan anderen of aan de situatie aan te passen. Uiteindelijk kan dat leiden tot fysieke en mentale klachten. Er zijn daarnaast ook mensen die geneigd zijn om signalen van het lichaam te negeren, zoals vermoeidheid, honger, dorst, slaap en soms ook pijn. Zij laten andere belangen voorgaan - of moeten dat.

Als iemand voortdurend emoties blokkeert en signalen negeert, wordt dat in het lichaam merkbaar als verslapping of juist verstarring. In eerste instantie ontstaan dan klachten als pijn, spanning of vermoeidheid. In een later stadium kunnen er ook ernstigere klachten als depressie of angst optreden.

Lichaamsgerichte therapie kan zowel klachtgericht als meer persoonsgericht zijn. Lichaamsgerichte psychologen werken met houding, beweging en lichaamsbeleving, inspanning/ontspanning en ademhaling. Naast het psychologisch gesprek zijn er ook methoden waarbij aanraking een essentieel onderdeel van de therapie is.

Door onderzoek aangetoonde universele locaties van emoties in het lichaam.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over lichaamsgerichte psychologie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Neuropsychologie richt zich op de werking van en de veranderingen in de hersenen in relatie tot gedrag. Binnen het IGC is er veel aandacht voor psycho-educatie, de acceptatie van klachten en het aanleren van nieuwe strategieën en copingstijlen, passend bij het huidige functioneren. Wij bieden de volgende neuropsychologische behandelingen.

 • Psycho-educatie
 • E-health modules
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Helpen bij het structureren
 • Aanleren van agendagebruik
 • Leren plannen
 • Aanleren van geheugenstrategieën
 • Leren benutten van kwaliteiten
 • Ontspannen
 • Manieren leren om met stress om te gaan
 • Leren ‘omgaan met’: acceptatie en het aanleren van nieuwe copingstijlen
 • Groepstherapie: buiten in het bos voor mensen met bijvoorbeeld parkinson, niet-aangeboren hersenletsel, epilepsie of tumoren. Hierbij richten we ons op zowel bewegen als het sociale aspect.

Vanuit onze integrale aanpak werken we nauw samen met andere disciplines, in het bijzonder met fysiotherapie.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over neuropsychologie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Integrale aanpak specialistische geestelijke gezondheidszorg

Binnen het IGC vindt de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg plaats volgens een integrale aanpak. In het algemeen is psychotherapie gericht op het herstellen van langdurige psychische problemen. In veel gevallen zijn er naast psychische problemen echter ook problemen op andere gebieden. Bijvoorbeeld een niet optimale lichaamshouding, een verstoorde fysieke balans of een afwijkend voedingspatroon. In het behandelplan dat wij opstellen is daarom nadrukkelijk ruimte voor het tegelijk inzetten van meerdere therapieën. Op basis van nieuwe inzichten tijdens de behandeling kunnen we voorstellen om toegepaste therapieën te wijzigen.
Onze integratieve benadering is gericht op het aanpakken van de oorzaak of oorzaken van problemen. Dat gaat verder dan een ‘quick fix’ die alleen de symptomen bestrijdt.

In het behandelproces onderscheiden wij vier fasen.

 1. Via een online intake kun je thuis in alle rust je geschiedenis invullen. Het is uiteraard ook mogelijk vragen nog niet in te vullen, maar dat later met de therapeut te doen. Deze uitvoerige intake maakt doelen beter zichtbaar en makkelijker bereikbaar.
  Eerste voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goede vertrouwensband met de therapeut. De intake bestaat daarom ook altijd uit een persoonlijke kennismaking.
  Afhankelijk van de diagnose(s) stellen wij een behandelingsduur voor. In een enkel geval is het niet mogelijk om vooraf vast stellen hoe lang de therapie zal duren.
 2. 
Gedrag kan pas blijvend veranderen als iemand zijn of haar diepere onzekerheden herkent en inzicht krijgt in de reden waarom hij of zij deze in het dagelijks leven niet kan loslaten of accepteren. We richten ons daarom op het leren herkennen van deze onzekerheden.
 3. Met behulp van diverse behandelmethoden onderzoeken we de innerlijke wereld van gevoelens en betekenissen en halen we verleden en heden uit elkaar.
 4. Waar mogelijk betrekken we de naaste omgeving bij de behandeling.

Volwassenen

Voor volwassenen is het IGC gespecialiseerd in:

 • post-traumatische stress stoornissen (PTSS);
 • dissociatieve stoornissen;
 • ADHD;
 • hersenletsel;
 • somatisch onverklaarbare klachten.

Kinderen

Voor kinderen is het IGC gespecialiseerd in:

 • leerproblemen;
 • trauma’s;
 • ADHD;
 • omgaan met ouders met een psychiatrische stoornis;
 • omgaan met ouders die zich in een vechtscheiding bevinden.

Blended behandelingen

Wij combineren persoonlijk face-to-face contact met online behandelingen. Een deel van de diagnostiek kan online plaatsvinden.
 Vanuit onze integrale benadering kunnen we desgewenst ook andere therapieën bij de behandeling betrekken.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over het behandelproces SGGZ bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Informatie over een behandeling of afspraak

Meer weten over het IGC

Scroll naar boven