Alternatieve aanvullende therapieën

Acupunctuur is een van de veelgebruikte technieken binnen de Traditional Chinese Medicine (TCM), naast bijvoorbeeld dry needling en moxa. Zorgverzekeraars gebruiken ‘acupunctuur’ als overkoepelende term.

TCM is een complementaire geneeskunde die veel klachten genezen kan, maar net als de westerse geneeskunde ook zijn beperkingen heeft. Je moet er daarom rekening mee houden dat het niet de enige oplossing is. Wij combineren TCM met fysiotherapie/manuele therapie en ook regelmatig met psychologie, met als doel je herstelproces te versnellen. Voor kinderen hebben we speciale naaldloze technieken, die een zeer goed resultaat geven.

Binnen het Integraal Gezondheids Centrum zijn drie acupuncturisten werkzaam. Zij beschikken over 20 tot 40 jaar ervaring.

acupunctuurAcupuntuur

Acupunctuur is een 4000 jaar oude methode uit de Chinese geneeskunde, waarbij met kleine naaldjes door de huid geprikt wordt. De aangeprikte punten geven signalen aan de hersenen door. Acupunctuur heeft geen bijwerkingen, het doel is ook altijd het verbeteren van je algehele energieniveau. De indicaties voor acupunctuur vind je onderaan dit artikel.

Dry needling

Dry needling haalt knopen uit de spieren. Deze techniek is door de fysiotherapie uit de acupunctuur overgenomen. Je kunt voor dry needling bij zowel een acupuncturist als een gespecialiseerde fysiotherapeut terecht.

Auriculo (ooracupunctuur)

In deze zelfstandige tak van de acupunctuur wordt via het oor gediagnosticeerd en behandeld.

cuppingCupping

Bij cupping ligt de focus op doorbloeding bevorderen en deblokkeren. Dat wordt bereikt door een of meer op de huid geplaatste glaasjes vacuüm te trekken. Cupping heeft meer bekendheid gekregen sinds de techniek in 2013 door Olympische sporters wordt toegepast.

Moxa

Bij moxa wordt de huid lokaal verwarmd met verhitte, dikke stiften.
Binnen de gynaecologie is moxa een officieel erkende methode om bij een stuitligging het kindje te laten draaien. Moxa wordt verder gebruikt bij chronische (koude) ontstekingen, stijfheid en soms ook longproblemen.

Kruiden

De inname van kruiden heeft een voedend, stabiliserend en ondersteunend effect. Wij gebruiken alleen kruiden die aan de westerse eisen voldoen en goedgekeurd zijn. Zo is de kwaliteit van de toegepaste producten gewaarborgd.

Voeding

We kunnen voeding onderverdelen in verwarmende en afkoelende soorten. En er is een optimale volgorde, zodat alle ingrediënten optimaal benut worden. Goede, gevarieerde voeding is zeer belangrijk voor een mens en is zelfs als medicijn te beschouwen. Een bekend ‘westers’ voorbeeld is het kopje kippensoep als je ziek bent. Een van onze therapeuten kan ook je voedselintolerantie(s) onderzoeken.

Moderne technieken

Ter versterking van (of in plaats van) een naaldbehandeling werken wij met elektro-acupunctuur en laser-acupunctuur. Deze techniek wordt ook vaak bij kinderen ingezet, omdat hij eenvoudig en nauwelijks gevoelig is, wel soms een beetje warm.
Wij beschikken ook over apparatuur om de energiehuishouding te meten, zoals de diagnostische functiemeting (DFM).

Massage en manipulatietechnieken

De traditionele Chinese geneeskunde kent tal van vormen van massage en manipulatie. Deze technieken zijn gelijkwaardig aan de manuele therapie en de fysiotherapie.

Indicaties

Bij het Integraal Gezondheids Centrum passen wij TCM toe bij de volgende indicaties.

 • Buikklachten/spijsverteringsproblemen
 • Gewrichtsklachten
 • Gynaecologische klachten
 • Hersenletsel
 • Hoofdpijn/migraine
 • Huidklachten/eczeem
 • Keel-, neus- en oorklachten
 • Koude of te warme ledematen
 • Luchtwegproblematiek
 • Psychische en psychosomatische klachten/posttraumatische stressstoornis
 • Spastisch bekkensyndroom
 • Fysieke en psychische trauma’s
 • Urinewegproblematiek
 • Zenuwstelselproblemen, waaronder multiple sclerose, parkinson en doofheid van ledematen
 • Zwangerschapsproblemen, stuitligging, misselijkheid en fysieke instabiliteit

In overleg met een specialist wordt bekeken of een combinatie met fysiotherapie of psychologie het herstel sneller bevordert.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over acupunctuur bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Baby’s die zich ziek voelen en pijn hebben, zijn heel kwetsbaar. Bij een behandeling gaan wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Wij kunnen ondersteuning bieden bij vermindering van de klachten zoals:

babytherapie bij het Integraal Gezondheidscentrum

 • bovenmatig huilen (huilbaby);
 • gevolgen van een moeilijke geboorte;
 • onverklaarbare groeiachterstand;
 • problemen door vaccinaties;
 • voedingsproblemen;
 • hechtingsproblemen/vroegkinderlijk trauma.

Afhankelijk van het probleem zal er een samenwerking zijn tussen een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige, een kinderpsycholoog en een kinderacupuncturist. Infomeer altijd bij je huisarts of er geen onderliggend medisch probleem is dat eerst verholpen moet worden.

Voor babytherapie geldt een eigen bijdrage.

Behandeling(en) specifiek bedoeld voor baby’s.

Wil je meer weten over babytherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Craniosacraaltherapie is een methode om via het centraal zenuwstelsel ontspanning te brengen. Bij het IGC passen wij deze therapie toe voor het verlichten van (psychosomatische) pijnen die niet eenvoudig te verhelpen zijn. Een behandeling met craniosacraaltherapie kan drie verschillende technieken omvatten.

Bindweefseltechnieken

Bindweefsel is het weefsel dat van een mens één geheel maakt. Het bevindt zich in het hele lichaam, onder andere in de huid en om botten en spieren, en zorgt ervoor dat alles bij elkaar blijft. De therapeut zoekt de spanningsverschillen en brengt een gezonde balans tot stand.

Gewrichtstechnieken

Als een gewricht niet goed beweegt of ‘vast’ zit, kan het klachten veroorzaken. Door op een zachte manier ruimte in het gewricht te maken, kan het weer normaal gaan bewegen. Door de zachtheid van de technieken biedt het lichaam tijdens de manipulatie maar een geringe weerstand. Dat verkleint de kans dat het gewricht opnieuw vast gaat zitten.

Schedeltechnieken

De schedel bestaat uit een aantal delen die een heel klein beetje kunnen bewegen. Omdat de hersenen direct aan de binnenkant van de schedel zitten, kan een kleine afwijking van de schedel al veel klachten tot gevolg hebben. Zulke klachten zijn heel divers en kunnen erg extreem zijn, omdat de hersenen met alles in ons lichaam verbonden zijn en als aanstuurcentrum fungeren.
De beweging van de schedel is klein, er zijn dan ook geen grote krachten nodig om de normale beweging te herstellen. Het toepassen van lichte mobilisaties zorgt er voor dat klachten afnemen en/of verdwijnen.

De laatste twee van deze technieken worden ook in de osteopathie gebruikt.

Indicaties

Craniosacraaltherapie kan voor vrijwel alle aandoeningen gebruikt worden. Contra-indicatie: aandoeningen waarbij wisselende of verhoogde druk in de hersenvloeistof problemen oplevert.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over craniosacraaltherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

haptotherapieHaptotherapie is gericht op het je bewust maken van je gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbesef. Alle emoties worden in het lichaam gevoeld en opgeslagen. Als het goed is, verloopt dat als een vloeiend proces en blijf je als mens redelijk ontspannen en veerkrachtig. Helaas lukt dat niet altijd. Spanning, stress, verdriet, angst en boosheid zetten een mens fysiek vast. De haptotherapie maakt je weer bewust van de hoeveelheid spanning en leert je los te laten en lekker te functioneren, met veerkracht.

Binnen het IGC zijn de haptotherapeuten de schakel tussen de psychologie en de fysiotherapie. De haptotherapie sluit ook naadloos aan op de psychosomatische fysiotherapie en de lichaamsgerichte psychologie.
Het IGC biedt ook zwangerschapshaptonomie op individuele basis.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over haptotherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger, arts en scheikundige Samuel Hahnemann, ontdekte in de tweede helft van de achttiende eeuw een belangrijke natuurwet, het zogeheten gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe. Dat houdt in dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Gebleken is dat op die manier het lichaam geholpen wordt het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden.

Als het natuurlijke evenwicht verstoord raakt, kunnen er ziekten ontstaan. Het doel van de homeopathie is het herstellen van het evenwicht, op zowel lichamelijk als psychisch gebied. Bij het IGC wordt de homeopathie aanvullend gebruikt, naast andere therapieën.
Medicamenten die door een huisarts of specialist zijn voorgeschreven, gaan altijd voor. Deze zijn leidend. We kunnen daarnaast kijken of we de bijwerkingen kunnen verminderen met homeopathie of kruiden.

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt uit natuurlijke producten, zoals substanties van planten, dieren en mineralen. Deze stoffen zetten het lichaam aan zichzelf te genezen. Homeopathie bestrijdt dus niet de symptomen van een ziekte, maar geeft het lichaam een zetje in de rug om zichzelf van binnenuit te genezen.

Bijna alle geneesmiddelen, ook de gewone, zijn oorspronkelijk afkomstig van planten. Bij reguliere medicijnen haalt de fabrikant de meest werkzame stoffen uit die planten of worden de stoffen chemisch nagemaakt. Die stoffen kunnen daardoor een sterke werking hebben, maar hebben ook vaak bijwerkingen.
Proefondervindelijk is gebleken dat het verdunnen en schudden van de homeopathische producten de geneeskracht versterkt en de schadelijke werking juist wegneemt. Dit proces noemen wij tegenwoordig ‘potentiëren’, krachtiger maken.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over homeopathie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Kruidenkunde is een verplicht onderdeel van de Chinese geneeskunde en als zodanig goed vertegenwoordigd binnen het IGC. Daarnaast is er via bijscholing bij specialisten op het gebied van natuurgeneeskunde en voeding, zoals Sanopharm en Nutrilite, veel kennis van vitaminen/mineralen en de westerse kruiden opgedaan.

kruidenkunde

Een gezond immuunsysteem heeft weinig toevoegingen nodig. Is er wel iets aan de hand, dan kunnen supplementen het herstelproces versnellen. Bij het IGC worden zulke middelen altijd voor kortere tijd gegeven. Een uitzondering daarop vormen sommige vitamines, wanneer er in samenwerking met de huisarts een chronisch tekort is vastgesteld.

Wij kunnen bloedafnames verzorgen. De basisverzekering vergoedt deze niet.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over kruidenkunde bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Neurofeedback is een methode om de hersenen te trainen, zodat je beter gaat functioneren. Een stabiel brein is actief, kan schakelen en zendt automatisch signalen uit. Een brein dat uit balans is, zendt te veel emotionele signalen uit. Of het zendt chaos uit waardoor bijvoorbeeld logisch denken met overzicht niet mogelijk is. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er na 10 jaar nog steeds een positief effect van neurofeedback behandelingen meetbaar is.

Bij het IGC wordt neurofeedback vrijwel altijd gecombineerd met biofeedback, omdat lichaam en geest één zijn en dus ook goed moeten samenwerken. Daarnaast kijkt een fysiotherapeut mee in verband met eventuele fysieke beperkingen om te kunnen trainen.

Indicaties

Als de hersenen te traag werken, kosten alledaagse handelingen veel energie. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, des te ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze stabieler en flexibeler wordt. Er zijn ook andere indicaties.

 • Chronische stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit, aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • ADHD/ADD, angst, burn-out, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, hersenletsel, whiplash, depressiviteit, vermoeidheid en migraine
 • Instabiliteit in stemmingen, verstrooidheid of verhoogde prikkelgevoeligheid bij hoogbegaafde of hooggevoelige mensen

(Q)-EEG voormeting

Tijdens de voormeting meten we de hersenactiviteit op verschillende plekken op het hoofd. De meting wordt uitgevoerd met ogen open en ogen dicht. Aan de hand van deze meting kunnen we bepalen of er sprake is van een disbalans in het brein. We vergelijken de kracht en verhouding van de verschillende golven. Op basis van de meting trekken we onze conclusies op gedragsniveau, daarna kunnen we de behandeling starten.

Behandelingneurofeedback IGC

Tijdens een neurofeedbacksessie zit de patiënt in een gemakkelijke stoel. De therapeut/coach plakt elektroden op het hoofd van de patiënt. De patiënt wordt gevraagd om ontspannen te zitten, het hoofd leeg te maken en zich te focussen op het computerprogramma dat getoond wordt.

Dit programma is vooraf afgestemd op de hersengolven van de cliënt. Er wordt niets toegevoegd aan de hersenen; neurofeedback gaat uit van het zelflerend vermogen van het brein. Het programma prikkelt het brein van de patiënt om een betere balans te maken, met als gevolg dat er rustiger en overzichtelijker gefocust en gewerkt kan worden.

Peak Performance Training

Neurofeedback biedt ook mogelijkheden voor mensen die graag hun focus en/of prestaties willen verbeteren (de zogenaamde peak-performance), waarbij zaken als concentratie centraal staan. Deze vorm van neurofeedback wordt veel gebruikt door (top)sporters, artiesten en managers.
Peak performance is een makkelijk te herkennen mentale toestand waarin de deelnemer gefocust en aanwezig is. Neurofeedback wordt gebruikt om deze toestand bewust en op commando te kunnen bereiken.
Concrete resultaten van peak performance zijn:

 • je bewust kunnen ontspannen;
 • je beter kunnen concentreren;
 • heldere gedachten;
 • geen faalangst meer;
 • meer gevoel van controle;
 • verhoogde intuïtie;
 • beter reactievermogen.

Deze resultaten samen zorgen voor een verhoogd prestatieniveau.

Neurofeedback voor kinderen

Bij kinderen kunnen met neurofeedback zeer goede resultaten behaald worden, omdat hun brein nog in ontwikkeling is. Voorwaarde is wel dat ze een kwartier redelijk rustig naar een computerspelletje kunnen kijken. De minimumleeftijd ligt meestal rond zeven jaar.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over neurofeedback bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

De mens is een lichamelijke, emotionele en mentale eenheid. Deze drie componenten zijn van nature met elkaar in balans. Gebeurtenissen in het leven (ziekten, trauma’s) kunnen deze balans verstoren. Met behulp van vegatherapie kan de balans weer hersteld worden. Vegatherapie versterkt het zelfgenezend vermogen van een mens.

Het IGC maakt bij vegatherapie gebruik van bioresonantie. Deze techniek herstelt de balans van de energiehuishouding met behulp van fijne, specifieke frequenties en magneetvelden. Op vier van tevoren bepaalde plaatsen op het lichaam worden elektroden geplaatst, die de frequenties leveren. Twee magneten zorgen voor het elektromagnetische veld.

Met name blokkades die er voor zorgen dat het lichaam niet adequaat op prikkels reageert, zijn met deze apparatuur goed op te heffen. Therapie is ook een prikkel die het lichaam moet kunnen verwerken, het is dus van belang om eerst deze blokkades op te heffen.

Indicaties

 • Artritis
 • Artrose
 • Pijnklachten
 • Vegetatieve overbelasting
 • Allergie
 • Verslaving
 • Ontstekingen
 • Specifieke pijnklachten na tandartsbehandelingen

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over vegatherapie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Als je ‘in verwachting’ bent, betekent dat letterlijk dat je naar iets of iemand uitkijkt, of dat je toeleeft naar iets dat komen gaat. Maar contact tussen de moeder en het ongeboren kind is er al ruim voor de geboorte. Zodra de eerste bewegingen van het kind voelbaar zijn (vierde/vijfde maand) ontstaat er ook daadwerkelijk een gevoelsmatige wisselwerking tussen moeder en kind.

Een band opbouwen met je kind

zwangerschapshaptonomieBinnen de haptonomische zwangerschapsbegeleiding staat het ervaren en stimuleren van contact tussen de (beide) ouders en het kind voorop. Zo kan er al voor de geboorte een liefdevolle band ontstaan. Deze band kan niet alleen helpend bij de bevalling zijn; hij geeft het ongeboren kind tevens een gevoel van welkom te zijn.
Het contact bezorgt het kind een gevoel van welbevinden en veiligheid en is een aanzet om zich op een bijzondere wijze aan de ouders te hechten, wat van groot belang is voor de latere gevoelsontwikkeling van het kind.

Samen zwanger

De partner van de moeder speelt bij deze begeleiding een onmisbare rol. Ook hij/zij kan vroegtijdig contact met het kind gaan maken. Het kind heeft van nature een impuls tot ontmoeten en zal zich bij een goede aanraking naar de hand van de partner toe bewegen.
Na enkele keren herkent het kind de aanraking en het gevoel en reageert het steeds gemakkelijker. Na de geboorte herkent het de handen maar ook de stem van de partner.
De partner voelt zich door het contact met het kind en het verdiepte contact met de moeder steeds meer betrokken en zal zichzelf minder als een buitenstaander ervaren en gedragen. Doordat de ouders deze ervaring delen, groeit het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar en in het kind.

Bevalling voorbereiden

De moeder leert (met hulp van de partner) hoe zij het kind de ruimte kan geven om het optimaal in haar schoot te dragen en hoe zij kan omgaan met weeën en pijn.
Daarnaast levert de partner een bijdrage tijdens de bevalling. De geboorte van het kind is op deze manier teamwork en niet alleen iets van de zwangere vrouw. De partner leert dat hij/zij een rol speelt bij de zwangerschap en de bevalling en raakt daardoor meer betrokken bij het kind.

Klachten tijdens de zwangerschap

Binnen het Integraal Gezondheidscentrum passen we indien gewenst of noodzakelijk ook Chinese geneeskunde toe. Acupunctuur en kruiden zijn een welkome aanvulling bij typische zwangerschapsklachten als misselijkheid, jeuk, rugpijn, harde buiken en over tijd zijn.

Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.

Wil je meer weten over zwangerschapshaptonomie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Informatie over een behandeling of afspraak

Meer weten over het IGC

Scroll naar boven