Onze aanpak

Het Integraal Gezondheids Centrum is een instelling. Onze specialiteit ligt in de combinatie van het behandelen van somatische en mentale zorg. Wij richten onze zorg op zes gebieden.

  • (Neuro-)psychologisch onderzoek en behandeling
  • Niet-aangeboren hersenletsel
  • Posttraumatische stress en dissociatieve stoornissen
  • Aanhoudende lichamelijke klachten, verklaarbaar en onverklaarbaar
  • Vervolgrevalidatie na opname bij De Hoogstraat of De Trappenberg
  • Psychosomatische klachten

Verwijzing en vergoeding

Voor verwijzing vindt u meer gerichte informatie op Zorgdomein.
Wij hebben fysiotherapiecontracten en psychosomatische oefentherapie met alle verzekeraars.
Voor psychologie hebben wij in 2024 contracten met alle verzekeraars, behalve met ENO. De helft van de verzekeraars heeft een plafond ingesteld.

Werkmethodes

Binnen het IGC wordt gebruik gemaakt van onder meer cognitieve gedragstherapie, integratieve psychotherapie en inzicht gevende therapie. Waar mogelijk kiezen wij voor een multidisciplinaire behandelingen. Vaktherapie is daarbij een belangrijke toevoeging.

Blended behandelingen

Wij combineren persoonlijk face-to-facecontact met online behandelingen. Een deel van de diagnostiek kan online plaatsvinden.
Vanuit onze integrale benadering kunnen we desgewenst ook andere therapieën bij de behandeling betrekken.

Samenwerking

Wij werken samen met diverse partners binnen de gezondheidszorg. Een overzicht is te vinden in ons kwaliteitsstatuut.

eHealth en cliëntenportaal

Voor onze diensten op het gebied van eHealth maken wij gebruik van het platform Karify. Patiënten krijgen een persoonlijke online omgeving. Deze aanpak is conform de regels voor privacy die gelden vanaf 25 mei 2018.
Zie voor meer informatie www.karify.com/nl.

Questmanager

Voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen maken wij gebruik van het programma Questmanager.

MediKad

Voor ons elektronisch patiëntendossier maken wij gebruik van het programma MediKad.

Informatie-uitwisseling

Naast persoonlijk en telefonisch contact delen wij informatie met patiënten via Zorgmail. Vertrouwelijke verzending van verwijsbrieven vindt plaats via Zorgdomein.

Wil je meer weten over onze aanpak?

Scroll naar boven