Kwaliteit

Het Integraal Gezondheids Centrum biedt BGGZ, SGGZ en algemene revalidatie. We werken samen met huisartsen, psychologen/psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptotherapeuten, acupuncturisten en zorggroepen. Ook is er overleg met medisch specialisten en revalidatiecentra.

Het Integraal Gezondheids Centrum telt 3 regiebehandelaars en ca. 10 ondersteunende behandelaars. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars Behalve ENO.

Zorgkwaliteit

Voor het bijhouden van onze schaalscores voor de GGZ beschikken wij sinds 2019 over Questmanager. Uw patiënt kan door Questmanager benaderd worden om het ICG te evalueren.

Kwaliteitsstandaarden

Het IGC werkt met diverse kwaliteitsstandaarden, die voor alle partijen inzichtelijk maken wat zij van een behandelings- en zorgtraject mogen verwachten.
De wijze waarop we binnen het IGC kwaliteit bieden en kwaliteit borgen, is vastgelegd in een aantal statuten. U kunt ze hier bekijken (download pdf).

Voor de GGZ hanteren wij de kwaliteitsstandaarden zoals vermeld op www.ggzstandaarden.nl en www.trimbos.nl, en de kwaliteitsstandaarden van de diverse beroepsverenigingen.
Wij volgen de richtlijnen van het Trimbos Instituut, zoals vermeld op www.zorgwijzer.nl/faq/ggz.

Bij het toepassen van alternatieve geneeswijzen volgen wij het CAM-protocol (Complementary and Alternative Medicine). In dit protocol is een wetenschappelijk verantwoorde manier van gebruik van alternatieve therapieën vastgelegd.
Het CAM-protocol is in 2011 opgesteld binnen de Universiteit Groningen en wordt gebruikt binnen de afdeling Integrale Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Goede patiëntervaringen

Op de Zorgkaart Nederland wordt de integrale zorg van het IGC gemiddeld beoordeeld met het cijfer 9,3. Deze hoge beoordeling is een weergave van goede patiëntervaringen, terug te voeren op een effectieve en efficiënte integratie van reguliere en alternatieve geneeskunde.

Wil je meer weten over ons kwaliteitsbeleid?

Scroll naar boven