Integrale behandelingen  

ADHD is een neurobiologische stoornis met symptomen als aandacht- en concentratieproblemen en/of hyperactiviteit. Deze stoornis begint vaak in de kindertijd, maar niet altijd. In de nieuwste versie van de DSM, het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, is aangegeven dat de diagnose ook op volwassen leeftijd gesteld kan worden, zonder dat dit al zichtbaar was in de jeugd.

ADHD heeft niets te maken met bijvoorbeeld intelligentie, luiheid of boosheid. De stoornis heeft een neurobiologische oorzaak en is dus niet zonder meer te genezen. Het brein werkt anders, daarom moeten er manieren aangeleerd worden om daar mee om te gaan. Als een kind door middel van therapie heeft geleerd om met ADHD om te gaan, zijn er uiteindelijk als volwassene nauwelijks beperkingen zichtbaar.

Het leidende principe van de interventie is het doorbreken van de negatieve spiraal in de ontwikkeling. Daarnaast richten we ons op het verminderen van gelijktijdig optredende problemen, zoals tics en overspanningsklachten.

In overleg stellen we een behandelplan op maat op, afgestemd op jouw situatie en jouw klacht.

Heb ik AD(H)D?

Doe de test

Aandacht en concentratie
• Maak je slordige fouten in je werk? Ja Nee
• Kun je je aandacht moeilijk bij het werk houden? Ja Nee
• Dringt informatie niet goed tot je door? Ja Nee
• Heb je moeite om aanwijzingen op te volgen? Ja Nee
• Maak je taken waar je aan begint niet af? Ja Nee
• Gaan planning en organisatie je moeilijk af? Ja Nee
• Raak je regelmatig dingen kwijt? Ja Nee
• Ben je vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden? Ja Nee
Hyperactiviteit en impulsiviteit
• Kun je slecht stil zitten op een stoel? Ja Nee
• Sta je snel op als je moet blijven zitten? Ja Nee
• Voel je je rusteloos? Ja Nee
• Kun je je moeilijk ontspannen? Ja Nee
• Ben je voortdurend 'in de weer'? Ja Nee
• Praat je aan één stuk door? Ja Nee
• Ben je impulsief? Ja Nee
Klik voor ons advies op basis van jouw antwoorden.
 

 

Wil je meer weten overADHD bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

De oorzaak van bekkenbodemproblemen is vaak complex. Het is belangrijk een goede diagnostiek te doen en indien gewenst ook meerdere methodes binnen één behandeling te combineren.
Er zijn binnen het IGC diverse therapeuten die goed kunnen onderzoeken welke behandeling voor jou het meest geschikt is. Intake en diagnostiek zullen door een van hen uitgevoerd worden.

Wij behandelen een specifiek deel van de bekkenbodemproblematiek.

 • Rugpijn
 • Pijn bij het plassen, veroorzaakt door verkramping
 • Anuspijn
 • Buikpijn

Bekkenbodemklachten kunnen ook veroorzaakt worden door littekenweefsel.
De bekkenbodemklachten kunnen psychosomatisch zijn.
Wij bieden geen behandeling die hoofdzakelijk op incontinentie gericht is.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen

Wil je meer weten over bekkenbodembehandeling bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Om weer in beweging te kunnen komen en een sport te kunnen oppakken is er meer dan motivatie nodig. Wij bieden je een plek om je conditie weer op te bouwen of te onderhouden.
In onze beweeggroepen gaan we samen met jou een goed gedoseerde strijd aan met stijve spieren, krakende gewrichten en andere mechanische ongemakken. We willen allemaal prettig ouder worden en daar zijn bewegen en training noodzakelijk voor.

Onder professionele begeleiding van een therapeut en een gecertificeerd beweegcoach leer je op een correcte manier bewegen. Onze sessies (nordic walking) omvatten ook altijd diverse aanvullende oefeningen om de algemene fitheid, vitaliteit en kracht te verbeteren. Dit alles onder het motto ‘passend grenzen verleggen, zonder te forceren’.

De beweeggroepen zijn bedoeld voor:

beweeggroep

 • mensen die heel lang niet/nooit hebben gesport;
 • mensen die aan het revalideren zijn;
 • mensen die in de integrale trajecten GGZ bij het IGC worden behandeld;
 • mensen met een fysieke beperking die optimaal willen blijven functioneren en vitaal willen blijven.

Binnen de beweeggroepen zijn er twee niveaus: een lichter kracht- en beweegniveau en een sterker kracht- en beweegniveau. Gedurende het traject kun je van groep wisselen. We bekijken in overleg met jou wat op dat moment het beste is.
Als je het sterke niveau ontgroeit, ben je klaar om een sport of dans te kiezen of naar een sportschool te gaan.

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de beweeggroepen bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Wij laten al sinds 2006 diverse bloedonderzoeken en DNA-analyses uitvoeren. Deze onderzoeken en analyses zijn voor eigen rekening, er is geen vergoeding door de verzekering.

Bloedonderzoek

 • Testen van de darmgezondheid.
 • Testen op 115 allergieën. De te onderzoeken hoofdcategorieën zijn pollen, mijten, plantaardige voeding, insecten, micro-organismen, dierlijke voeding, dieren en overige.
 • Testen op voedingsintolerantie, er worden 278 verschillende voedingsmiddelen uitgezocht en getest.

DNA-analyse, leefstijl en de relatie tot gezondheid

Nieuwe inzichten op het gebied van DNA geven veel nuttige informatie over de leefstijl in relatie tot de gezondheid. De eigenschappen die voor een goede gezondheid zorgen, zijn voor een groot gedeelte in ons DNA vastgelegd. Maar ook de omgeving speelt een rol: je leefstijl, waaronder voeding, slaap en beweging.
Een DNA-analyse brengt aan het licht welke gezondheidsaspecten jij met je leefstijl kunt beïnvloeden. Daarmee wordt duidelijk wat voor jou een gezonde leefstijl is.
Voor bloed- en DNA-onderzoek geldt een eigen bijdrage.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de DNA-analyse bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Een burn-out ontstaat als iemand al langere tijd lichamelijke en mentale signalen onbewust negeert, tot ‘er iets knapt’. Van de ene op de andere dag kan je dan niets meer. Een burn-out heeft dus fysieke en psychische kanten. Gelukkig voelen veel mensen het ‘knappen’ wel aankomen en vragen ze op tijd hulp.

De fysieke kant van een burn-out

Door systematische overbelasting is er geen sprake van herstel; alle reserves worden uitgeput. Daarna treedt het ‘noodaggregaat’ in werking, tot het vastloopt.
Op dat moment is de persoon volledig uit het lood geslagen. Twaalf uur of meer achter elkaar slapen zorgt niet voor herstel, het is onmogelijk om een boek of een tijdschrift te lezen, zelfs boodschappen doen is een grote opgave.

Afhankelijk van de persoon heeft een burn-out effect op het functioneren van:

 • het brein (aandachtssysteem, werkgeheugen en emoties);
 • het immuunsysteem;
 • het hart- en vaatstelsel;
 • de spijsvertering.

Fysiek herstel is noodzakelijk vóór er aan een mentale verandering gewerkt kan worden. Het is wel zo dat beide processen elkaar gedeeltelijk overlappen.

De psychische kant van een burn-out

Er zijn zo’n 20 mentale factoren die bij het ontstaan van een burn-out een rol kunnen spelen. De rode draad daarbinnen is te lang te loyaal zijn aan het werk, de werkgever of de passie. Denk daarbij aan het enorme commitment aan:

 • werk (activiteiten, autonomie, bronnen);burn out
 • mogelijkheden (carrière, training en ontwikkeling);
 • kwaliteit van leven (werk-leven balans, fysiek werk, omgeving);
 • regels en protocollen (management, bedrijfsreputatie, merkloyaliteit);
 • beloningen (loon, bonussen, erkenning);
 • mensen (seniorship, collega’s, managers).

De wijze waarop je uitvalt en de fysieke en psychische klachten bepalen hoe en waarmee wij de behandeling beginnen. Wij werken volgens een integraal protocol.

Herstellen van de fysieke en psychische gevolgen

Bij de genezing van een burn-out werken wij met vier opeenvolgende stappen, waarbij je groeit van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’.

 1. Onbekendheid met of negeren van lichamelijke en mentale signalen (onbewust onbekwaam).
 2. Bewustwording van de feitelijke situatie van lijf en geest (bewust onbekwaam).
 3. Training: in rust leren ervaren maar ook adequaat actie ondernemen (bewust bekwaam).
 4. Internaliseren en automatiseren van de nieuwe vaardigheden (onbewust bekwaam).

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over het behandelen van een burn-out  bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

etalagebenenDeze aandoening is ook bekend als ‘etalagebenen’. De benen zijn zo slecht doorbloed dat iemand steeds stil moet staan en de pijn uit de benen moet laten wegtrekken. Voor een etalage staan ‘kijken’ is dan een uitstekende manier om het te vermommen.

Er is binnen de fysiotherapie een richtlijn voor de aanpak van claudicatio intermittens. Binnen het IGC hebben wij gemerkt dat een meer integrale benadering van deze klacht meer resultaat oplevert. Er is een wetenschappelijk bewezen aanvulling met acupunctuur: het München-protocol.

Op het moment (2017-2018) begeleiden wij, samen met een vaatspecialist van het Diakonessenziekenhuis Utrecht, patiënten volgens het IGC protocol:

 • de KNGF-richtlijn;
 • het München protocol (acupunctuur en moxa) plus;
 • een fitgroeptherapie, buiten in het bos.

Na negen maanden kun je als je dat wilt weer 5 km over ongelijk terrein lopen.

Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.

Wil je meer weten over claudicatio intermittens bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Onder dementie verstaan we een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie heeft fysieke, mentale en sociale kanten.

De fysieke kant van dementie

dementie

Dementie is feitelijk een verzamelnaam voor verschillende vormen van achteruitgang in het neurocognitief functioneren. Officieel spreken we tegenwoordig van een neurocognitieve stoornis. Er zijn meerdere vormen die onder deze naam vallen, voor het gemak gebruiken we dementie.

Uitval kan overal in de hersenen plaatsvinden, de symptomen kunnen daardoor ook verschillen. Enkele symptomen zijn:

 • vergeetachtigheid;
 • niet meer op bepaalde woorden kunnen komen;
 • struikelen, geen afstand in kunnen schatten;
 • onverwachte stemmingswisselingen;
 • verminderde interesse in sociale contacten en hobby’s;
 • incontinentie;
 • vermagering;
 • gevoeligheid voor infecties;
 • problemen met lopen;
 • problemen met kauwen en slikken;
 • onregelmatig slapen.

De geestelijke kant van dementie

In het psychische proces van dementie worden vier fasen doorlopen. De emoties die daarmee gepaard gaan, zijn erg wisselend en afhankelijk van hoe de persoon met de ziekte omgaat. Er verandert van alles in het gedrag.

Fase 1
Er is sprake van vergeetachtigheid, maar meestal kan dat voor anderen in de omgeving nog verborgen gehouden worden. Het is voor iemand pijnlijk om de vergeetachtigheid te erkennen, omdat het onomkeerbaar is.

Fase 2
Er zijn momenten waarop iemand zich verdwaald voelt, de tijd kwijt raakt, plaatsen niet meer herkent of verhalen vergeet. Dit verlies van oriëntatie leidt er toe dat iemand zichzelf niet meer vertrouwt.

Fase 3
In deze fase gaat iemand bewegingen herhalen. Er is wel contact met de persoon te krijgen door middel van aanraking. In deze fase kan de informatie op de interventiekaart een belangrijke rol spelen (zie verder).

Fase 4
Deze fase begint vaak zes tot acht jaar na de diagnose. Mensen leven volledig in zichzelf gekeerd, er is ogenschijnlijk geen contact meer mogelijk. De interventiekaart geeft verzorgers houvast over wat iemand fijn vindt.

De sociale kant van dementie

Door de geestelijke achteruitgang raakt iemand die dementeert in een isolement. Door een veranderende persoonlijkheid en het onbegrip daarvoor bij de directe omgeving wordt het sociale systeem kleiner. Hij of zij onderneemt bovendien minder activiteiten. Minder sociale steun tast niet alleen de kwaliteit van leven aan, maar ook de mate van fysieke gezondheid.

Om tot een diagnose te komen, voeren wij de volgende testen uit.

 • Diagnostiek met behulp van neuropsychologische testen
 • Een functionele EEG
 • Motoriek testen
 • DNA onderzoek (indien gewenst)
 • Bloedonderzoek (indien gewenst)

Behandeling

Dementie is een onomkeerbaar proces. Het IGC kan met verschillende behandelingen bijdragen aan het vertragen van het proces en het optimaliseren van de situatie.

dementie

 • Voeding en supplementen, ondersteund door DNA-onderzoek en bloedonderzoek
 • Braintraining en biofeedback
 • Aangepast bewegen, sporten, dansen, fysiotherapie
 • Gesprekken

Interventiekaart

Op een interventiekaart wordt genoteerd welke muziek de dementerende persoon mooi of vertrouwd vindt, welke kleren het liefst gedragen worden, welke geuren favoriet zijn, wat het favoriete eten is etc. In de latere fases van de dementie geeft dat comfort en rust.

Mantelzorgers

Wij bieden mantelzorgers een volledige fysieke en psychische ondersteuning. De kans op een burn-out is bij hen groot. Wij begeleiden ze, zodat er geen situatie ontstaat waarin ze zelf ziek worden.

Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.

Wil je meer weten over dementie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

energetische meditatie

Het doel van energetische meditatie is te ontspannen en met volle teugen van het leven te genieten en de touwtjes zelf in handen te hebben en te houden. Een driedelige cursus helpt je bij je verdere bewustwording.

 1. Mindfulness

  Door inzicht in en bewustwording van je eigen denkpatroon leer je het beheren van denkprocessen en emoties. Aan de hand van oefeningen ervaar je hoe je lichaam je zijn energie laat voelen. Je leert aandacht aan denkprocessen te schenken, zonder daar op basis van gevoelens een oordeel over te geven.

 2. Sensefulness

  Dit gedeelte van de cursus richt zich op het verdiepen van je bewustzijn, door het innerlijke gesprek tussen denken en voelen aan te gaan. Een tweede doel is om een evenwicht tussen hoofd, hart en ziel te bereiken. Je geeft aandacht aan gevoelens zonder er een oordeel over te vellen. Tijdens deze training ga je ook persoonlijk doel formuleren.

 3. Integratieve meditatie

  In deel drie van de cursus leer je om mindfulness en sensefulness toe te passen in je eigen situatie, werk en relaties. Je laat harmonie ontstaan in jezelf en tussen jezelf en anderen. De focus ligt op leven in het nu. Tijdens dit onderdeel train je het communiceren met harmonie en geweldloosheid als uitgangspunten.

Het onderdeel mindfulness maakt ook deel uit van het psychotherapietraject.

Deze cursus is tijdelijk niet beschikbaar, binnenkort start een nieuwe cursus.

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de energetische meditatie cursus bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Het onderzoek van hersenletsel is een speerpunt binnen het IGC. Met al onze expertise is het een logisch werkterrein waar we veel resultaat boeken, zowel diagnostisch als met de behandeling.

 • Met de neuropsychologie doen we testen.
 • Met de neurofeedback-apparatuur maken we QEEG’s en kunnen we afwijkingen zien en behandelen.
 • Met een psycho-fysiologisch assessment maken we de samenwerking tussen lichaam en hersenen zichtbaar en kunnen we een behandelplan op maat samenstellen.

We zetten vaak ons hele scala aan therapieën in, niet gelijktijdig maar wanneer daar op een gegeven moment behoefte aan is.
Bij niet-aangeboren hersenletsel is de oorzaak vaak een ongeluk. Wij maken ook rapporten voor medisch letselschade-adviseurs, zodat duidelijk is wat de schade op dat moment is.

Behandeling(en) geschikt voor jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de behandeling van hersenletsel bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Een gezonde leefstijl kan je helpen bij het verliezen van gewicht. Meer bewegen en kiezen voor goede voeding zijn daarbij twee belangrijke factoren.

In onze leefstijlgroepen ga je licht sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast kijkt een leefstijlcoach naar voeding, bewegen en gedrag. Op die manier kom je meer te weten over:

 • de invloed van voeding op je dagelijks leven;
 • het verwerken van stress en prikkels;
 • de manier waarop gedachtenpatronen jouw keuzes beïnvloeden.

Met bewegings- en voedingstesten en vragenlijsten brengen we jouw problematiek in kaart. Thuis ga je aan de slag met bewegen, verantwoorde voeding en voorgestelde artikelen.

De leefstijlgroepen zijn bedoeld voor:

 • mensen die gewicht willen verliezen door in beweging te komen;
 • mensen die door verantwoorde voeding en meer beweging tot een gezondere leefstijl willen komen.

leefstijl voedingsadviesDe leefstijlgroep omvat acht bijeenkomsten van een uur, met maximaal 4 deelnemers. De kosten voor deelname bedragen € 200,-. 
Er zijn ook individuele programma’s op maat mogelijk, tegen meerprijs. Daarbij kan een vergoeding vanuit de module alternatieve geneeswijzen plaats vinden.

Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.

Wil je meer weten over de leefstijlgroepen bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

littekenbehandelingBij de behandeling van littekens en brandwonden werkt het IGC vanuit meerdere invalshoeken. Doel is altijd te komen tot een pijnvrije gekleurde streep of plek, egaal met de rest van de huid en zonder trekkend onderliggend weefsel. Soms is dat niet volledig, maar wel grotendeels haalbaar. Een litteken zal vaak een plek van aandacht blijven. Als er bijvoorbeeld emotionele spanning is, kan een litteken via het bindweefsel versneld verkrampen.

Massage is een van de methoden die wij bij littekenbehandeling toepassen. Daarnaast maken wij ook gebruik van andere technieken.

 • Toyohari-technieken uit de acupunctuur (een Japanse techniek, zonder naalden te prikken)
 • Chinese acupunctuur (wel prikken)
 • Haptonomie om het gevoel in het betreffende gebied terug te geven
 • Fysiotherapie om de beweging in het aangedane gebied te optimaliseren

Fantoompijnen veroorzaakt in de stompen rondom amputaties kunnen ook op deze wijze aangepakt worden.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de littekenbehandeling bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Na het herstellen van corona kunnen er nog lange tijd klachten zijn. Het gaat daarbij om een breed scala aan symptomen, waaronder ademhalingsproblemen, vermoeidheid en mentale problemen.

Om jou de best mogelijk zorg te bieden bij post covid (ook wel long covid genoemd), hebben we een integrale benadering ontwikkeld. We combineren verschillende disciplines, zodat we in onderlinge samenwerking zowel de fysieke als emotionele aspecten van post covid kunnen behandelen.

Onze integrale behandeling omvat vier disciplines.

 • Fysiotherapie. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen je bij het herwinnen van longcapaciteit, spierkracht en uithoudingsvermogen.
 • Craniosacraaltherapie. Deze zachte hands-on therapie kan de spanning in het lichaam verminderen en het zelfherstellend vermogen stimuleren.
 • Psychologie. Onze psychologen bieden emotionele steun en helpen je om te gaan met angst, depressie en de psychologische impact van een langdurige ziekte.
 • Voedingsadvies. Voeding en supplementen spelen een belangrijke rol bij je herstel. Wij geven je een persoonlijk advies over supplementen die je immuunsysteem en je algemene gezondheid kunnen ondersteunen.

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over de de integrale behandeling van post covid  bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

PArkinson therapieBij de behandeling van parkinson is een belangrijke rol weggelegd voor medisch specialisten. Een groot deel van de therapie wordt door hen bepaald.
Wat wij wel kunnen doen is ondersteuning verlenen bij het in beweging zijn. Wij zorgen dat je binnen een veilige groep en onder professionele begeleiding zo fit mogelijk blijft. Om goed op de hoogte te blijven van de mogelijkheden is het IGC lid van het ParkinsonNet.

Uiteraard kunnen wij indien nodig verdere ondersteuning verlenen met psychologiegesprekken en fysiotherapie.

Behandeling(en) geschikt voor volwassenen.

Wil je meer weten over de ondersteuning bij parkinson door het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.


Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is altijd het gevolg van een of meer nare ervaringen. Het daarover praten en het volgen van een behandeling vraagt om tijd en de opbouw van vertrouwen. Bij het IGC werken wij altijd persoonlijk en op maat. Met dit maatwerk en een lichaamsgerichte aanpak onderscheiden wij ons van andere instellingen.

Een behandeling begint altijd met een grondig onderzoek naar de mate waarin je een trauma hebt, of dat je slachtoffer bent van zeer langdurige verwaarlozing of gaslighting (emotionele manipulatie).

 • je hebt één incident meegemaakt en dat blijft zich herhalen in je hoofd;
 • je hebt meerdere trauma’s meegemaakt (verwaarlozing, misbruik of gaslighting);
 • je bent een deel van je jeugd of je volwassen leven zo ernstig slachtoffer van een dader geweest dat je geest zich heeft 'afgesplitst’. Dat noemen we dissociëren;
  Klachten bij een dissociatieve stoornis zijn bijvoorbeeld:
  • De wereld om je heen voelt raar, alsof jij er niet bij hoort.
  • Het voelt alsof je uit verschillende personen bestaat.
  • Je vergeet dingen - ook belangrijke, dagelijkse dingen.
  • Je hoort stemmen in jezelf.

Een dissociatieve stoornis kan overgaan. Of je kunt leren er beter mee om te gaan. Bij het IGC hebben we meerdere specialisten die met de behandeling van dit type klachten jaren ervaring hebben. We behandelen PTSS en dissociatieve stoornis bij voorkeur multidisciplinair en gebruiken het protocol van de GGZ-standaarden. Binnen onze integrale aanpak combineren we meerdere therapieën en methoden.

 • Psychotherapie
 • EMDR
 • Lichaamsgerichte psychotherapie
 • Haptotherapie
 • Bewegen in een fitgroep, in overeenstemming met hoe fit je bent

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over traumabehandeling bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

(voedingsproblematiek)

Voor voedselintoleranties maakt het IGC gebruik van de succesvolle behandeling volgens de methode Sanoconcept DesensPro.

Deze behandeling bestaat uit drie stappen.

 • Diagnose (vaststellen primaire allergeen)
 • Energetische medicatie, supplementen en/of vitaminen
 • Vaststellen dieet

Bij het behandelen van voedselintolerantie is het essentieel om de juiste boosdoener te vinden. Vervolgens is het zaak om met energetische middelen (waaronder homeopathie) de afwijkende reacties op de voedingsfactor(en) langzaamaan te normaliseren, het lichaam te ontgiften en het immuunsysteem te versterken.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om een dieet te volgen dat de toevoer van de belastende voedingsstoffen minimaliseert. In deze drie stappen werk je samen met je behandelaar aan een goede gezondheid.

Voedselintolerantie blijkt ook bij diverse psychische klachten een rol te spelen. Mensen met bijvoorbeeld ADHD of met een aandoening uit het autistisch spectrum blijken veel baat bij de Sanoconcept DesensPro methode te hebben. De Radboud Universiteit Nijmegen doet hier wetenschappelijk onderzoek naar met het eliminatiedieet. Sanoconcept DesensPro is een versnelde variant van de wetenschappelijke methode.

Door middel van bloedonderzoek kunnen we daarnaast laten vaststellen welke voedingsmiddelen tot ontstekingsreacties leiden. Op basis hiervan passen we jouw dieet aan. Daarbij letten we er goed op dat er geen tekorten aan vitaminen en mineralen gaan ontstaan.

Darmwerking en depressie
Het Erasmus MC Rotterdam heeft een groot onderzoek gedaan bij Rotterdammers en Amsterdammers over de kwaliteit van de darmbacteriën (via de ontlasting) en depressie*. In 2022 werd er een verband aangetoond. Een goede werking van de darmen leidt tot minder depressie en/of een luchtig mens heeft betere darmen.
Wat de oorzaak is en wat het gevolg, dat is (nog) niet duidelijk. Maar er is weer meer bewijs voor een samenhang. Een reden te meer om goed op ons voedingspatroon te letten.

Veel ontstekingen die door voeding in de darmen ontstaan, kunnen we voorkomen. Daar zijn drie manieren voor.

 • Allergieonderzoeken via de huisarts; die lossen een deel op, maar niet alles.
 • Een voedingsintolerantie-onderzoek met behulp van vegatherapie. Hier lees je daar meer over.
 • Bloedonderzoek bij het IGC naar de ontstekingsgevoeligheid van darmen door voeding.

Je kunt voor veel verschillende voedingsmiddelen een intolerantie ontwikkelen. Daarom meten we bij onze testen ook veel voedingsmiddelen.
Daarnaast is het belangrijk dat alle voedingsmiddelen goed gespecificeerd zijn. Het kan namelijk zijn dat je niet goed tegen koemelk kunt maar bijvoorbeeld wel tegen geitenmelk, schapenmelk, buffelmelk, kokosmelk, amandelmelk of havermelk. Door specifieke voedingsmiddelen te analyseren kunnen we je bij een waargenomen intolerantie alternatieven bieden.

We bieden drie testen.
Basis, 139 voedingsmiddelen € 220,-
Plus, 195 voedingsmiddelen € 250,-
Pro, 287 voedingsmiddelen € 300,-

De afname van het bloed gaat via een vingerprik en wordt gedaan op het IGC. Het uitslag krijg je in de mail thuis, met een toelichting en advies.

*Gut microbiome-wide association study of depressive symptoms | Nature Communications

Behandeling(en) geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wil je meer weten over voedingsintolerantie bij het Integraal Gezondheids Centrum?
Neem contact op.

Informatie over een behandeling of afspraak

Meer weten over het IGC

Scroll naar boven