Over het IGC

Een integrale aanpak

Het Integraal Gezondheids Centrum biedt therapieën voor lichamelijke en mentale problemen. Al sinds 1966 gaan wij er vanuit dat er een wisselwerking tussen lichaam en geest is.

Lichamelijk klachten kunnen ook mentale oorzaken hebben, net zoals mentale problemen ook een gevolg van lichamelijke klachten kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ’stressnek’ of somberheid wanneer je fysiek niet in staat bent om naar buiten te gaan.

Bij het IGC werken we daarom met een gecombineerde, multidisciplinaire  aanpak. Dat begint al bij de intake, waar altijd meerdere disciplines bij betrokken zijn. Zo weten we sneller of je bij ons op de goede plek bent en welke verschillende therapieën zouden kunnen helpen om je weer gezond te krijgen.

Bij het verhelpen van klachten beperken wij ons niet tot één therapie of methode. We maken we gebruik van alle technieken die nodig zijn om voor jou het beste, individuele behandelplan samen te stellen. Daarbij kunnen we zowel reguliere als alternatieve vormen inzetten. Het behandelplan wordt in overleg met jou opgesteld.
We hebben veel ervaring in combineren van behandelingen, zodat je snel weer fit bent, je hoofd weer leeg is en je je leven weer kunt oppakken.

We zullen ook altijd zoeken naar een behandelmethode die zo min mogelijk impact op het lichaam heeft, die toxisch gezien het minst schadelijk is en die bovendien goedkoop is.

Het IGC is een Gezondheids Centrum. We leggen de nadruk dan ook niet alleen op ziekte en bestrijding van symptomen, maar richten ons ook op je gezondheid en welbevinden, met een uitbreiding naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving.

Verzekeraars

Voor fysiotherapie hebben wij contracten met alle ziektekostenverzekeraars. Kijk in je verzekeringspakket hoeveel behandelingen per jaar je vergoed krijgt.
Voor psychologie hebben wij in 2023 contracten met alle verzekeraars, behalve met ENO. Helaas heeft de helft van de verzekeraars een plafond ingesteld. Dat betekent dat wij voor die verzekeraars een beperkt aantal behandelingen mogen uitvoeren. Bel met het IGC of jij nog in 2023 kunt starten of dat je beter tot 2024 kunt wachten.

Een gelijkwaardige relatie

Heb je soms het gevoel dat je met je gezondheidsklachten van het kastje naar de muur gestuurd wordt? Bij het IGC zal je dat niet gebeuren. Daar sta jij centraal.

Wij vinden dat je als patiënt een eigen verantwoordelijkheid voor je behandeling en je gezondheid hebt. Je wordt dan ook actief bij de behandeling betrokken. We reiken je aan wat je kunt bijdragen aan een zo goed mogelijke balans. Zo werken we samen en in overleg aan je herstel.

CAM-protocol

Het IGC werkt verantwoord en volgt bij het toepassen van alternatieve geneeswijzen de regels van The Dutch Complementary and Alternative Medicine (CAM) Protocol. Lees meer over het CAM-protocol.

Alles op één locatie werkt beter

De artsen en therapeuten die aan het IGC verbonden zijn, werken binnen één instelling en op één locatie. Zo is er direct overleg over diagnose, behandelplan en behandelproces en kunnen resultaten snel geëvalueerd worden.

Eén locatie heeft nog meer voordelen. Er kan een eenmalige intake met meerdere medewerkers plaats vinden. Daarna kunnen er binnen een consult meerdere behandelingen eenvoudig gecombineerd worden.
Er is een zeer brede patiënten- en klachtenscreening en indien gewenst een gemakkelijke samenwerking met een andere therapeut of doorverwijzing naar een andere therapie. Doordat verschillende behandelingen tegelijk of vlak achter elkaar gegeven worden, ondersteunen ze elkaar en is het effect groter.

ZorgkaartNederland

Zorgkaart Nederland

Jouw ervaring met het IGC

Om mensen de gelegenheid te bieden hun ervaringen met de gezondheidszorg te delen, heeft Patiënte federatie Nederland de website ZorgkaartNederland.nl gemaakt. Hier vind je informatie over alle wettelijk erkende zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland, met daarbij de waardering die patiënten hebben gegeven.

We nodigen je graag uit om het Integraal Gezondheids Centrum een waardering te geven. Je helpt anderen bij het vinden van de zorgaanbieder die het beste bij ze past. En wij lezen waar je tevreden over bent en wat er nog beter kan.

Doe je mee? Kijk dan op www.ZorgkaartNederland.nl.

 

Wil je meer weten over integrale behandeling?

Scroll naar boven