Beroepsgeheim

Alle beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (BIG-professionals), hebben een beroepsgeheim dat uit de aard van hun beroep voortvloeit. Professionals zonder eigen beroepsgeheim (zoals assistenten, maatschappelijk werkers en sociotherapeuten) die bij de zorgverlening betrokken zijn, hebben een afgeleid beroepsgeheim. Voor hen gelden dezelfde regels van het beroepsgeheim als voor BIG-professionals.
Het beroepsgeheim omvat alle gegevens die de ggz professional in de uitoefening van zijn beroep over de patiënt te weten komt, ook niet medische zaken en zaken die de ggz-professional buiten de patiënt om te weten komt. Het beroepsgeheim is geen recht van de ggz-professional, maar het recht van de patiënt, ook als deze is overleden. Het beroepsgeheim bestaat uit een zwijgplicht en het verschoningsrecht.

Scroll naar boven