Beroepsgeheim

Het IGC wil haar patiënten altijd de beste zorg bieden. Hieronder lees je in het kort hoe wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen. Meer informatie en details vind je via de links.

Wachtlijst

Wij streven er naar om je zo snel mogelijk van dienst te zijn. Voor fysiotherapie, acupunctuur en haptotherapie is er geen wachtlijst. Voor psychologie (basis psychologische zorg) is er helaas een wachtlijst van 2 weken en voor psychotherapie (specialistische psychologische zorg) een wachtlijst van ongeveer 16 weken.

Neem voor meer informatie over de wachtlijsten contact op via 030 22 54 666.

eHealth en cliëntenportaal

Voor onze diensten op het gebied van eHealth maken wij gebruik van het platform Karify. We hebben voor dit platform gekozen vanwege de uitgebreide mogelijkheden, waaronder veilig emailen en beeldbellen. Gewone email kan te gemakkelijk ‘gehackt’ en is daarom onveilig. Je krijgt je persoonlijke online omgeving. Dit is ook conform de regels voor privacy die gelden vanaf 25 mei 2018.
Zie voor meer informatie www.karify.com/nl

Keurmerken

Het IGC is een groepspraktijk. De individuele BIG-geregistreerde collega’s moeten binnen de psychologie hun eigen registraties halen.

Psychologie/psychotherapie

Kwaliteitsstatuut Piet Bakker goedgekeurd
Kwaliteitsstatuut Petra Lambert goedgekeurd
NIP visitatie traject 2014-2018 succesvol (geldt voor alle collega’s)
NIP visitatie traject 2018… in proces

Haptotherapie

NVPA visitatie traject 2015-2019 succesvol

Acupunctuur

NAAV visitatie traject 2017-2022 succesvol (geldt voor alle collega’s)

 

Kwaliteitsborging

De wijze waarop we binnen het IGC kwaliteit bieden en kwaliteit borgen, is vastgelegd in een aantal statuten. Je kunt ze hier bekijken.

Klachten en geschillen

We proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het geval er ondanks onze inspanningen een klacht over onze dienstverlening ontstaat of er daaruit een geschil voorkomt, hebben we een heldere procedure opgesteld. Zo kunnen we samen tot de beste oplossing komen.

Bekijk onze klachten- en geschillenprocedure.