Kwaliteit

Het Integraal Gezondheids Centrum biedt generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ, met behulp van reguliere en alternatieve geneeswijzen. Waar gewenst wordt nauw samengewerkt met huisartsenpraktijken, collega psychologen en psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptotherapeuten, acupuncturisten en zorggroepen. Ook is er overleg met huisartsen, medisch specialisten en revalidatiecentra.
 
Het Integraal Gezondheids Centrum telt 2 hoofdbehandelaars en ca. 10 ondersteunende medewerkers. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, behalve CZ..

Zorgkwaliteit

Voor het bijhouden van onze schaalscores voor de GGZ beschikken wij sinds 2019 over Questmanager. Wij zullen deze scores uiteraard gaan publiceren.
Schaalscores voor de fysiotherapie houden wij al langer bij.

Keurmerken

Het IGC is een groepspraktijk. De individuele BIG-geregistreerde collega’s moeten binnen de psychologie hun eigen registraties halen.

Psychologie/psychotherapie

Kwaliteitsstatuut NVVP
Drs Piet Bakker
goedgekeurd tot 2022
Kwaliteitsstatuut voor de Praktijk NIP
Drs. Petra Lambert
goedgekeurd tot 2023
Kwaliteitsstatuut voor de Praktijk RBCZ goedgekeurd tot heden

Haptotherapie

Visitatie traject NVPA 2019 – 2024 goedgekeurd

Neurofeedback

Visitatie traject NVPA 2019 – 2024 goedgekeurd

Acupunctuur

NAAV visitatie traject 2017-2022 succesvol (geldt voor alle collega’s)

Registraties

Alle therapeuten hebben de juiste registraties voor hun werk. Zie ook de pagina Medewerkers.

 

Drs P.H.M. Lambert GZ psycholoog BIG-registratie tot 17-11-2021
NIP RBCZ/NVPA keuring succesvol 27 maart 2019
RBCZ/NVPA visitatie succesvol. Accreditatie tot 27 maart 2024

Beroepsverenigingen

Onze medewerkers zijn verbonden aan de voor hen relevante beroepsverenigingen. De door hen gevolgde opleidingen voldoen aan de regels van het Nederlandse zorgsysteem.

 

  • Biofeedback Foundation of Europe (BFE) www.bfe.org
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) www.kngf.nl
  • Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) www.acupunctuur.com
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) www.autisme.nl
  • Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) www.nvpa.org
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info
  • Vak- en beroepsvereniging voor Gedragstherapeuten en Cognitief therapeuten (VGCt) www.vgct.nl
  • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) www.haptotherapeuten-vvh.nl

Kwaliteitsstandaarden

Het IGC werkt met diverse kwaliteitsstandaarden, die voor alle partijen inzichtelijk maken wat zij van een behandelings- en zorgtraject mogen verwachten.
Voor de GGZ hanteren wij de kwaliteitsstandaarden zoals vermeld op www.ggzstandaarden.nl en www.trimbos.nl. en de kwaliteitsstandaarden van de diverse beroepsverenigingen.
Waar het gaat om cliënten volgen wij de richtlijnen van het Trimbos Instituut, zoals vermeld op www.ggzrichtlijnen.nl.

Goede cliëntervaringen

Op de ZorgkaartNederland wordt het IGC gemiddeld beoordeeld met het cijfer 9,3. Deze hoge beoordeling is een weergave van goede cliëntervaringen, terug te voeren op een effectieve en efficiënte integratie van reguliere en alternatieve geneeskunde.

We vernemen graag welk cijfer jij het IGC geeft. Dat kun je hier doen.

Klachten en geschillen

We proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het geval er ondanks onze inspanningen een klacht over onze dienstverlening ontstaat of er daaruit een geschil voorkomt, hebben we een heldere procedure opgesteld. Zo kunnen we samen tot de beste oplossing komen.

Bekijk onze klachten- en geschillenprocedure.