Kwaliteit

Het Integraal Gezondheids Centrum biedt BGGZ, SGGZ en algemene revalidatie. We werken samen met huisartsen, psychologen/ psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptotherapeuten, acupuncturisten en zorggroepen. Ook is er  medisch specialisten en revalidatiecentra.

Het Integraal Gezondheids Centrum telt 4 regiebehandelaars en ca. 8 ondersteunende behandelaars. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, behalve CZ..

Zorgkwaliteit

Voor het bijhouden van onze schaalscores voor de GGZ beschikken wij sinds 2019 over Questmanager. Wij zullen deze scores uiteraard gaan publiceren.
Schaalscores voor de fysiotherapie houden wij al langer bij.

Keurmerken

Het IGC is een groepspraktijk. De individuele BIG-geregistreerde collega’s moeten binnen de psychologie hun eigen registraties halen.

Psychologie/psychotherapie

Kwaliteitsstatuut NVVP
Drs Piet Bakker
goedgekeurd tot 2027
Kwaliteitsstatuut voor de Praktijk NIP
Drs. Petra Lambert
goedgekeurd tot 2023
Kwaliteitsstatuut voor de Praktijk RBCZ goedgekeurd tot 2022

Haptotherapie / Neurofeedback

Visitatie traject NVPA 2019 – 2024 goedgekeurd

Fysiotherapie

kwaliteitsregister alle fysiotherapeuten zijn lid en voldoen

Acupunctuur

NAAV visitatie traject 2017-2022 goedgekeurd

Registraties

Alle therapeuten hebben de juiste registraties voor hun werk. Zie ook de pagina Medewerkers.

 

Drs P.H.M. Lambert GZ psycholoog BIG-registratie tot 17-11-2021
NIP RBCZ/NVPA keuring vanaf 27 maart 2019
RBCZ/NVPA visitatie succesvol. Accreditatie tot 27 maart 2024

Beroepsverenigingen

Onze medewerkers zijn verbonden aan de voor hen relevante beroepsverenigingen. De door hen gevolgde opleidingen voldoen aan de regels van het Nederlandse zorgsysteem.

 

  • Biofeedback Foundation of Europe (BFE) www.bfe.org
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) www.kngf.nl
  • Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) www.acupunctuur.com
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) www.autisme.nl
  • Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) www.nvpa.org
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.info
  • Vak- en beroepsvereniging voor Gedragstherapeuten en Cognitief therapeuten (VGCt) www.vgct.nl
  • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) www.haptotherapeuten-vvh.nl

Kwaliteitsstandaarden

Het IGC werkt met diverse kwaliteitsstandaarden, die voor alle partijen inzichtelijk maken wat zij van een behandelings- en zorgtraject mogen verwachten.

De wijze waarop we binnen het IGC kwaliteit bieden en kwaliteit borgen, is vastgelegd in een aantal statuten. Je kunt ze hier bekijken (download pdf).

Voor de GGZ hanteren wij de kwaliteitsstandaarden zoals vermeld op www.ggzstandaarden.nl en www.trimbos.nl. en de kwaliteitsstandaarden van de diverse beroepsverenigingen.
Waar het gaat om cliënten volgen wij de richtlijnen van het Trimbos Instituut, zoals vermeld op https://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz.

Goede cliëntervaringen

Op de Zorgkaart Nederland wordt het IGC gemiddeld beoordeeld met het cijfer 9,3. Deze hoge beoordeling is een weergave van goede cliëntervaringen, terug te voeren op een effectieve en efficiënte integratie van reguliere en alternatieve geneeskunde.

We vernemen graag welk cijfer jij het IGC geeft. Dat kun je hier doen.